اس ام اس سنگین و معنی دار نیمه دوم شهریور 92

 
بعضیها حرفی میزنند

و دلت را میشکنند ...!

بعد به سادگی روبروی این قلب شکسته

میایستند و میگویند

ناراحت شدی؟؟؟

چقدر زود رنجی تو من که چیزی نگفتم...
 

به خاطر کندن گل سرخ اره آورده اید!؟

چرا اره؟

فقط به گل سرخ بگویید "تو"

هی تو

خودش می افتد و میمیرد..... 


برای بودن گاهی لازم است که نباشی...

شاید نبودنت ٬ بودنت را به خاطر آورد

اما دور نباش..

دوری همیشه دلتنگی نمی آورد..

فراموشی همان نزدیکی هاست... 


 چـه سـاده

بـه اعـتبار دسـتـانـت

زمیـن خوردم !!!!
 

                    فرستنده: ریحانه 


ما بدهکاریم به یکدیگر

به تمام "دوستت دارم " های نا گفته ای

پشت دیوار غرورمان ماندند و ما آنها را بلعیدیم

تا نشان دهیم منطقی هستیم ... 


 

حالا که رفته ای مرد شده ام

بسته بسته سیگار می کشم

تا تو را دود کنم در خیال خسته ام.....


 
 
حسه قشنگیه ؛ وقتی که يواشکي برگردي تا بتوني عشقتو نگاه کني .... بعد ببيني که اون دستاشو گذاشته زير چونه اش و زل زده بهت
 
 
 
یادته عشقم؟؟؟
 
                                                 مخاطب خاص
 

نه اینکه...!!!
.
دردی نیست...!!!
.
گلویی نمانده...!!!
.
برای فریاد...!!!
  

 
 
وقتــــــی "رفتــــــی" تا آخــــــر "بــــــرو"

وقتــــــی "مانــــــدی" تا آخــــر "بمــــان"

ایــــــن تــــــن.....خستــــــه ســــــت !

از نیــــــمه رفــــــتن ها.............

از نیــــــمه مانـــــدن ها.... ..
  

 
گاهی خوب اَست آدَم بِدانَد وَقتِش رِسیدِه

دَست بِکِشَد

رَها کُنَد

قَبول کُنَد کِه جَنگیدَن بَس اَست …

گاهی بایَد بِگُذاری سَرنِوِشت بیایَد

روزِگار خودی نِشان بِدهد …

هَمِه چی دَست بِه دَستِ هَم دَهَد تا اوضاع رَقَم بِخورَد

تو ساکِت وَ سَرد تَنها وَرَق بِخوری
!
  

 
 
بی حس شده ام..

ازدرد,ازبغض!!

فقط گاهی خط اشكی صورتم رامی سوزاند!
  

چِقَــدر سَخــت اسـتـــ

کِـــه بِبینـــی

غَـــریبِـــه هــ ـآ بِهتَــــر اَز آن یِــک نَفــر

اِحســـآسَـــت رآ مــی فَــهمَند ...
 


 
دلگیـرم از ایــن قابهـای مضحک بــی روح

لبخندهـای خـشک

احوال پـرسـی هـای معمـولـی

چشــمان من

ٺـصـویـری از جـنس نـگاه تو می خواهـد . . .!!
 

 

بـه سلامتیـه بعضـی از خاطـرات خوشی

که هنـوزم وقتـی یادشـون میـوفتـی

بـا یـه لبخنــد کـوچولـو کـنـج لبـت

تـا چنـد لحظه حــال و هواتـو بـدجوری عـوض میکنـه.. 


مدتهاست تو را ندیده ام

چشمهایم هوای شرجی گرفته اند

که باشی

لمس گونه هایت

هوای چشمانم را عوض میکند 


 

نظر یادتون نره ..

[ جمعه بیست و دوم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 1:22 ] [ سحر ]

[ ]